Mostardi Platt - CMP

We were asked by guys from Creamy Animation studio to make something cool and fresh for them. Here is the result.

CREDITS

Client: Mostardi Platt
Agency: Creamy Animation

Direction: Alexander Tumanov

Illustration: Ilona Rybak
Animation: Alexander Tumanov, Vadim Luks, Maxim Tleubaev, Evgeniy Astrakhantsev, Ivan Popov.
Sound Design: Denis Blinov